Dotacja UE

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Z przyjemnością informujemy, że Zakład Kamieniarski HIR-KAM Tadeusz Hirschfeld dnia 15.03.2019 r. podpisał umowę o dofinansowanie w ramach której realizuje operację pn. „Rozwój działalności firmy poprzez zakup piły mostowej CNC oraz wzrost zatrudnienia”.

Operacja ma na celu rozwój działalności gospodarczej z zakresu produkcji wyrobów z kamienia, poprzez zakup nowatorskiej maszyny CNC i utworzenie nowego miejsca pracy i współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.